fp feature A

Se filmer

Se noen av filmene vi har laget og vunnet priser for. Velg fra "Våre filmer" menyen på toppen eller klikk her

image

Bli medlem!

Kunne du tenke deg å bli medlem? Lær mer av likesinnede

image

Våre prosjekter

Hva skjer? Når er neste møte? Hvilke prosjekter holder vi på med?

Aalesund Smalfilmklubb

Vær hilset!

 

Neste medlemsmøte blir også årsmøte - der vi bruker første delen på årsmøtesaker. Ordinært medlemsmøte etterpå.

 

 

Om noen ønsker å ta en periode i ett av verva, kan henvende seg til valgkomitéem. Spesielt kan det bli ei utfordring å finne en kasserer.

 

De første smalfilmerne i Ålesund meldte seg - som naturlig kunne være - inn i Ålesund kameraklubb, som var stiftet noen år tidligere og som var eneste organiserte tilbud for disse hobbyene. Kamerafolket ble kalt "dauingene", noe som henspeiler seg på at de ikke drev med "levende" bilder.

Men som så ofte skjer når ulike interesser skal ivaretas, ble det strid om fordeling av pengene. Særlig ulikt var synet når det gjaldt innkjøp av utstyr.

Filmgruppa ville ha "særeie" på filmutstyret, noe som ikke ble akseptert av fotogruppa.
Smalfilmgruppa brøt da ut og dannet Aalesund Smalfilmklubb, med 29. januar 1951 som stiftelsesdato. Stiftelsesmøtet ble holdt i Hybelkjelleren i Keiser Wilhlems-bakken og Marius Holen ble valgt til klubbens første formann, mens Finn K. Ottersen ble klubbens trofaste sekretær. Andre navn fra klubbens første tid er Johan Nelvik (som også var byens første eier av et 8 mm-kamera), Håkon Haug, Rolf Refsnes, Johan Schjelderup, Bernard Aarseth, Torleiv Mjaaland, Herman Nakken, Magne Flem m.fl.
Det ble tatt kontakt med Oslo Smalfilmklubb om lover og reglement. Der fikk de god hjelp.

Norsk Smalfilmforbund dannes
Alt fra starten av ble klubben medlem av Norsk Smalfilm Forbund (NSF). En del smalfilmklubber vedtok på et stiftelsesmøte 8. mai 1950 å danne et forbund. Forbundet ble konstituert på generalforsamlingen 12. mars 1951, hvor også Aalesund Smalfilmklubb v/Finn K. Ottersen var representert.
På landsplan merket man også "samrøret" mellom smalfilmere og fotoentusiaster og mange ville den gang at NSF skulle gå inn i Norsk Selskap for Foto og Smalfilm. Men slik gikk det altså ikke.
Smalfilmerne dannet et nytt forbund med navet Norges Filmamatører, konstituert 8. mars 1952, mens Norsk Selskap for Fotografi og Smalfilm strøk smalfilm i navnet sitt. Noe senere gikk smalfilmerne tilbake til det gamle forbundsnavnet - Norges Smalfilm Forbund.

“Sponlandkjelleren”
Fotograf J. Sponland viste stor interesse og velvilje for klubben helt fra starten av og han stilte lokale - den såkalte "Sponlandkjelleren" - til rådighet for møtene. Fra 1952 var det Hybelkjelleren inne i Keiser Wilhelms-bakken som ble fast møtested. Klubben kjøpte seg egen dobbel 8-fremviser, mens man lånte 16 mm-fremviser på skolene. Johan Bakke og skolestyrer Torleiv Mjaaland var gode kontakter å ha i den forbindelsen.
Vanligvis var det 8 - 10 medlemmer som møtte fram på klubbkveldene den første tiden. Klubben forsøkte ofte med offentlig fremvisning på Løvenvold kino og i Avholdshjemmet, men ble nesten like ofte avvist av kinosjef Ivar Olsbø med den begrunnelse at filmene ikke var kontrollert og klassifisert av Statens Filmkontroll. Klubben gikk da til det skritt å sende en av sine filmer til klassifisering. - Den holdt!
Klubben var den første i landet til å skaffe seg utstyr til å kunne legge lyd på dobbel 8-film. Ca. 1953 ble det nemlig anskaffet en Elite 8 til dette bruket. Dette var en tidlig norsk magnetlydfremviser.

En omflakkende tilværelse og nytt oppsving
Etter Hybelkjelleren, hadde klubben en omflakkende tilværelse når det gjaldt lokaler. De var innom Sandvik Hospits, Blå Kors, Hotell Victoria, Havly, Håndverkeren og innom Hybelkjelleren igjen før Skaregata 20 ble fast møtested i perioden 1958 - 61.
Etter en svak periode fra 1956 - 57, fikk klubben i oppdrag av kommunen å filme kongebesøket under kong Olavs kroningsferd i 1958. Dette oppdraget skapte mye aktivitet. Ellers drev klubbmedlemmene mye med filmfremvisning for eldre om kveldene.
Fra 1962 flyttet klubben inn i nye lokaler i Eldre Damers Hjem (nybygg i Skaregata). Om det skyldes stedet vites ikke, men fremmøtet økte i hvert fall. Det møtte jevnt rundt 20 - 25 til hvert møte. I 1964 fikk klubben overta 3.-etasjen i Almgården i Kongens gate 18 (hvor Nye Dale eller nå Skippergården ligger). Hele etasjen over kafé Neptun ble ominnredet, og det var stor dugnadsinnsats i klubben. Klubben arrangerte sitt første landsmøte dette året, og overskuddet ble så stort (ca. 7.000 kr.) at det finansiserte omtrent hele ombyggingen. Om det ikke hadde vært for et dødsfall blant medlemmene (Paul Tonning), hadde klubben trolig kjøpt hele huset den gang da det var lagt ut for salg.

Fram og tilbake er like langt
Fra disse lokalene flyttet klubben litt lenger bort i gata til Hoffmannsgården i Kongens gate 11, hvor det ble innredet noen riktig hyggelige lokaler med egen scene i loftsetasjen. Dette skjedde i 1972. Da nye eiere tok over huset i 1987, måtte klubben ut og leide seg midlertidig inn hos IOGT i Keiser Wilhelms gate 7. Lenge så det ut som om ikke nye lokaler skulle dukke opp. Flere alternativ ble veid og funnet “for lett”, før vi endelig fikk flytte tilbake til Kongens gate, denne gangen i nr. 8 B. Etter ny stor dugnadsinnsats blant medlemmene kunne vi flytte inn i egne lokaler igjen i 1990.
Med de nye lokalene i Kongens gate 8 B i kombinasjon med flere oppdrag, steg interessen for klubben igjen. Gjennomsnittlig frammøte lå mellom 15 - 20, enkelte ganger enda flere. Klubben var da inne i sin en av sine mest aktive perioder. Oppdragene klubben fikk, ga muligheter til å investere i skikkelig redigeringsutstyr for video.
Og som i 1958 har klubben filmet en ny signingsferd - denne gangen kong Harald 5 - er det ikke noe som heter at historien gjentar seg....?
Men hvor lenge var “Abraham i Paradis”? - nye eiere overtok her også og klubben måtte på nytt ut å søke etter lokaler. Hele 17 alternativer ble undersøkt, før vi havnet der vi er nå - i Øvre Strandgate 12 - i kjelleretasjen til “Washmutske Kvinnehjem”.

Tidligere meritter
Foruten 1964 som var første gang klubben arrangerte landsmøtet, har vi hatt tilsvarende arrangement i 1973, 1979, 1986, 1992 og i 1998.
Klubben har hederlige resultat i Landskonkurransen. Konkurransen er et slags amatørenes norgesmesterskap. Beste plassering hadde lenge Alfred Lupke med filmen "Ferjer i stille og storm" som fikk en fin 4. plass i 1980. Filmen fikk også en 4. plass i Nordisk Filmfestival samme året.
Av andre plasseringer kan nevnes: "Vintersild" av Finn K. Ottersen som ble nr. 11 i 1972; "Uræd" av Alfred Lupke, nr. 11 i 1977; "Hensikten helliger midlet" av Even Drønnesund og Alf Stokkereit, nr. 13 samme året; "O' jul med din glede" av John H. Fylling, nr. 19 i 1986. Fra tidligere tider kan bl.a. nevnes "Bill. mrk. Romantikk" av en gruppe i AaSK i samarbeid med Ålesund Filmklubb og med Bjarne Skarbøvik i hovedrollen. Filmen ble nr. 12 i 1958. "Ingen mord" av PHAFKA (Peder Vestad, Harald Indergaard, Asbjørn Asbjørnsen, Finn Ottersen, Kåre Muren og Arne Hast) ble nr. 13 i 1962; "Natten til den på følgende dag" eller "Ny-flådd" av B-gjengen (Birger Formo, Egil Lunde, Hans Sveen, Paul Tonning) nr. 15 i 1969; "Småbåtredernes ferie" av Kåre Muren og Asbjørn Asbjørnsen, nr. 13 i 1975.

Nyere meritter
I de senere årene er det flere personer som har utmerket seg med gode filmer som har forsynt seg grovt av premiebordene i landskonkurransen (LK). Dette var først Per-Arne Sandøy, Kåre Vatne, Laurent Vacarisas, også i samarbeid med Geoffrey Wren og Magnar W. Hagerup, også i samarbeid med Pål Grytten. Per-Arne sine plasseringer i LK: “Studenten” nr.3 i 1992, “Et maleri blir til” nr. 4 i 1995. Kåres plasseringer i LK: “Utvinning av jern” nr. 5 og “Inntrykk fra en Islandstur” nr. 7 i 1992, “Jugendbyen Ålesund” nr. 4 i 1993 og “Byvandring” nr. 3 i 1994. Laurents plasseringer: “In the City” nr. 7 i 1993 og “Rendez-Vous” nr. 6 i 1994. Magnars plassering: “Fiender I Porten” nr. 6 i 1995 og “Barndomsmorgen” nr. 5 i 1996.
Vi vil også nevne samarbeidsprosjektet med Pedagogisk senter og Jugendteateret som resulterte i en film om narkotikaproblemet. Sentralt i dette arbeidet fra klubbens side sto Videokameratene (Laurent Vacarisas, Geoffrey Wren, Kåre Vatne, John M. Vinje og John H. Fylling). Filmen het “Ja, men hør då…”, og ble brukt av ungdomsskolene rundt om i landet som innledning til diskusjon og gruppeoppgaver rundt temaet. Filmen vant Klubbkonkurransen og Bykampen i 1990, samt åpen klasse i Landskonkurransen året etter.
I de siste årene er det flere som har meldt seg på i elitesjiktet. Dette er Arve Klemetsen, Bjørn Inge Molvær, Håvard Nystøyl og Tore Græsdal. I landskonkurransen i Bergen 2001 tok Arve både 2. og 3. plassen med henholdsvis ”Mellemverftet” og ”B-dag”. Kåre Vatne har holdt koken inn i det nye årtusenet bl.a. med ”Vann” som fikk en 2. plass i kategorien familiefilm i 2002.

Filmposten
Allerede fra starten av ble det gitt ut et meldingsskriv til medlemmene, som stort sett kom ut foran hvert møte. Dette var stensilerte A 4-ark, hvor det ble innkalt til møte med møteprogram.
Til medlemsmøtet 17. januar 1955 ble dette arket kalt “FILMPOSTEN - organ for Aalesund Smalfilmklubb” - og vi regner dermed 1955 som første årgang. Filmposten fikk etter hvert med møtereferat, meldinger fra forbundet, informasjon om nye produkter m.m. A 4-arket ble for lite og idéen om et medlemssirkulære i bladform fødtes. Filmposten kom ut i bladform 2. halvår 1962 og i et noe utradisjonelt format - nemlig A 6. Birger Formo overtok som redaktør. Bladet ble gitt ut til hvert medlemsmøte og kunne komme opp i 21 nr. i året! Bladet ble fortsatt stensilert, men hadde i tillegg ferdigtrykte annonsesider og omslagside.
I 1967 gikk man over til A 5-formatet (som i dag) og boktrykk! Merkur Trykkeri (O. J. Melsæter) sto først for trykkingen før Henning West tok over, og bladet ble - i hvert fall utseendemessig en lekker trykksak. Utgivelsene ble redusert til ca. 10 nr. i året.
Boktrykk-metoden ble etter hvert for dyr, bladet tok for lang tid å produsere og dermed ble en del av stoffet uaktuelt. Fra og med september 1970 gikk man tilbake til maskinskrevne sider igjen før PC-en tok over på 1990-tallet.
Blant de som har redigert medlemsorganet, kan foruten Birger Formo nevnes Harald Indergaard, Henning West, Egil Lunde, Finn K. Ottersen, Nils Bjerke Nilsen, Hans Sveen, Finn (Fiber) Berentzen, Donald Gaaseide, Arne Hellevik, Jan Ove Hessen og Ulf Korneliussen. Fra og med 1981 overtok John H. Fylling redaktørstolen - og har siden blitt sittende ...
Filmposten har lang tradisjon i Ålesund, og er i 2003 inne i sin 49. årgang! Derfor ser klubben det som viktig å føre denne tradisjonen videre.

Klubbutflukter
I 1976 begynte klubben med noe nytt: Hele klubben dro på familietur til Korsadalen med dampbåten Torolf. Bagasjen ble sendt med løypestreng opp hytta. Det ble ei hyggelig helg for store og små, med kveldskos og grilling på tunet neste dag. Hele turen ble tatt opp på 16 mm film. Den finnes på klubben.
Etter hvert ble det mange vårturer. I 1978 gikk turen til Kaldhussetra. Det var før veien ble ferdig, og ferga var derfor eneste adkomstmulighet til Tafjord.
I 1980 gikk turen til Fokkhaugstova. Vi gikk på feil side av elva, og endte i blautmyra. Men pytt... Det ble en fin tur likevel.
I 1981 var det Standalhytta som sto for tur. I 1982 fikk Kaldhussetra igjen besøk på vårparten. Etter å ha prøvd Vaksvika ett år, ble det tur til Kaldhussetra igjen i 1987.
I 1997 fant en ut at en skulle prøve noe annet, og dro til Eikesdal i Romsdal. Her ble det tur til Mardalsfossen, og om kvelden var det trekkspillmusikk og svingom på kafeen.

Klubbprosjekter
Helt fra starten av har grupper i Aalesund smalfilm- og videoklubb gått sammen om å lage film.
Opp gjennom 1960-åra var der flere storsatsinger i klubben. Mellom dem var filmen "Ingen mord", opptatt på 16 mm film. Filmen handler om herr F. Jasco (Finn K. Ottersen) som drev en liten bedrift, men med heller dårlig resultat. En morgen kommer F. Jasco han inn på sitt kontor og finner at der har vært innbrudd. Alt er rotet ut over golvet. Politiet kommer, tar fingeravtrykk, og hjelper ham etterpå med å rydde opp. Politiet leser også ett og annet papir som har lagt i papirkorga.
Herr F. Jasco kontakter nå forsikringsselskapet og krever stor erstatning. Men neste dag husker politibetjenten (Kåre Muren) et papir han så: Salgskurven gikk bratt ned! Han sniker seg til kontoret neste natt. Men det har flere gjort også, og de slår hverandre ned. Men svindelen blir avslørt, og Sunnmørsposten jublet!
Klubben "ernærte” seg lenge av kontingent og tombola. Damene bakte kaker, og barna var med på å selge lodd.
Senere ble det dugnadsprosjekt med å lage video. En av de første var storsatsingen "Ja, men hør då…", en film om narkotika blant ungdom. Det var en 50 minutters spillefilm med skuespillere fra Jugendteatret og med Astrid Overaa som instruktør. Politi og sykebil var med på leken. Mye moro. I Badet fritidsklubb datt taklampa ned midt under innspillingen. Og under innspilling av ungdommenes fest i parken ble politiet tilkalt av en nabo! På St. Olavs plass måtte forbipasserende roes ned mens opptakene foregikk! De trodde det var alvor.
Signingsferden til kong Harald i 1991 var neste storprosjekt. Filmen ble etterpå solgt på "det åpne markedet", og ga et godt overskudd. Også her ble det dramatikk under opptakene i kirka, da organisten jaget fotografen fra galleriet.
Senere ble det både ett og flere prosjekt for året. Klubben laget sin første reklamefilm for "Green Magma", - et japansk helseprodukt. Det tok tid. Det ble også laget en reklamefilm for Nissan biler. Et sangkor fra Sykkylven deltok. Ellers har klubben gjort opptak av mange forestillinger som Sula-revyen, Barneteatret og for Ålesund ballettskole. På slike jobber har klubben etter hvert fått stor erfaring. De største fellesløftene i senere tid er Veteranbusstreffet i Ålesund i 2000 og Cutty Sark i 2001.

Formennene og formannsperiodene
1) Marius Holen 1951 - 55
2) Finn K. Ottersen † 1956 - 58, 1961 - 65, 1971, 1976 og 1983 - 88
3) Donald Gåseide † 1959, 1966 - 67 og 1970
4) Håkon Haug † 1960
5) Asbjørn Asbjørnsen † 1968
6) Hans Sveen † 1969
7) Kåre Muren † 1972
8) Henning West 1973
9) Egil Lunde † 1974-75 og 1978
10) Even Drønnesund 1977 og 1979
11) Jan Ove Hessen 1980
12) John M. Vinje 1981-82 og 1989-90
13) Perry Ullaland 1991-92
14) Leif Johan Holand 1993
15) Per-Arne Sandøy 1994
16) Karl Karlsen 1995-96
17) John H. Fylling 1997-2001
18) Arild Pettersen 2002-

Klubbens ærsesmedlemmer
1) Nils Bjerke Nilsen †, utnevnt i 1976
2) Finn K. Ottersen †, utnevnt i 1989
3) Kåre Muren †, utnevnt i 1995
4) John H. Fylling, utnevnt i 2001
5) Kåre Vatne†, utnevnt i 2001


Kåre Vatne/John H. Fylling
”Klubbhistorikere”